Archieven

De periode 1940-1945 was van grote betekenis voor Rotterdam. Over deze periode is dan ook veel terug te vinden in de archieven en collecties van het Stadsarchief.

De periode 1940-1945 was van grote betekenis voor Rotterdam. De stad veranderde ingrijpend en veel inwoners beleefden een periode van grote onzekerheid. Rotterdam werd geteisterd door armoede, honger en geweld. Hierover is veel terug te vinden in de archieven en collecties van het Stadsarchief. Veel bronnen zijn beschreven in de Gids WOII (1990). Deze is op de studiezaal van het archief aanwezig.

Het Stadsarchief heeft een Verzameling Tweede Wereldoorlog. Deze omvat onder andere verslagen van persoonlijke ervaringen van Rotterdammers, brochures, krantenknipsels, tijdschriften, films, foto's, affiches, maar ook informatie afkomstig van organisaties zoals politieke bewegingen, vakbonden en kerken. Daarnaast zijn er tal van toepasselijke archieven. Zie daarvoor het online archievenoverzicht.  Een greep hieruit:

 • A.A. Verhey (Raad van Advies)
 • A.B. de Zeeuw, wethouder
 • Adviesbureau Financiering Opbouw (AFO)
 • Adviesbureau Stadsplan Rotterdam (ASRO)
 • Begraafplaatsen Crooswijk, Hoek van Holland en Kralingen
 • C. Pronk, inspecteur Evacuatiebureau
 • Centraal Evacuatie Bureau
 • Commissie Herdenking 4 Mei Rotterdam Linker Maasoever
 • Commissie steunverlening geteisterde Christelijke bewaarscholen
 • Dienst Bescherming Bevolking, A-kring Rotterdam-Schiedam-Vlaardingen, later district Zuid-Holland Centrum
 • Gemeentesecretarie Rotterdam afd. Volkshuisvesting
 • ir. S. van Ravesteyn, architect
 • Nederlandse Vereniging voor Luchtbescherming, afd. Rotterdam
 • Gemeentepolitie Rotterdam
 • Stichting Frits Rudolf Ruys Fonds