Colofon

Deze website is tot stand gekomen door samenwerking tussen Stadsontwikkeling, Museum Rotterdam en Stadsarchief Rotterdam.

Brandgrens.nl is gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve van de markering van de Brandgrens, naar aanleiding van een besluit van het gemeentebestuur van Rotterdam in mei 2006. De markering geschiedde onder verantwoordelijkheid van wethouder Lucas Bolsius (Buitenruimte).

Design en realisatie website & Brandgrens Navigator:

Zicht online
Coolsingel 65
3012 AC Rotterdam
T 010 221 02 00

Tenzij anders vermeld is het materiaal op deze website afkomstig uit de collectie van het Stadsarchief Rotterdam. De afbeeldingen zijn ontleend aan de beeldcatalogus en worden in lage resolutie getoond. Afbeeldingen in hoge resolutie kunt u bestellen via onze website.