Disclaimer

Tenzij anders vermeld is het materiaal op deze website afkomstig uit de collectie van het Stadsarchief Rotterdam. De afbeeldingen zijn ontleend aan de beeldcatalogus en worden in lage resolutie getoond. Afbeeldingen in hoge resolutie kunt u bestellen via onze website.

Voorbehoud van rechten

Op deze website en het erin opgenomen materiaal rusten rechten (auteursrecht, databankrecht, naburige rechten) die toekomen aan het Stadsarchief Rotterdam en/of andere rechthebbenden. Dit betekent dat dit materiaal alleen onder de hiervoor geldende gebruiksvoorwaarden mag worden hergebruikt. De website en de databank(en) erop mogen bovendien, op basis van het databankrecht, niet zonder toestemming van het Stadsarchief Rotterdam in hun geheel of in substantiële delen worden gekopieerd.

Gebruiksvoorwaarden

Het materiaal op deze website mag, mits ongewijzigd en met bronvermelding, vrij worden hergebruikt voor persoonlijk niet-commercieel gebruik, niet-commercieel onderwijs, of niet-commerciële onderzoeksdoelen. Commercieel gebruik is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende(n); neemt u (ook bij twijfel) hiervoor contact op met het archief via stadsarchief@rotterdam.nl, 010 267 55 55, Postbus 71, 3000 AB Rotterdam. De gebruiker van deze website is aansprakelijk voor schending van de gebruiksvoorwaarden en vrijwaart het Stadsarchief Rotterdam tegen aanspraken van derden als gevolg hiervan.

Disclaimer

Het Stadsarchief Rotterdam heeft zijn best gedaan om de rechthebbenden van het getoonde materiaal op te sporen en hun toestemming te vragen voor de openbaarmaking op internet. Dat is niet in alle gevallen gelukt. Rechthebbenden wordt verzocht zich te melden bij het Stadsarchief Rotterdam.

Klachtenregeling

Meent u dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan het archief laten weten. Bij een gegronde klacht zal het archief het materiaal ontoegankelijk maken en/of van de website verwijderen, dan wel samen met u bekijken hoe op een andere manier aan uw klacht tegemoet kan worden gekomen. Stuur uw klacht naar stadsarchief@rotterdam.nl of Stadsarchief Rotterdam, Postbus 71, 3000 AB Rotterdam.