Rotterdamse oorlogsdagboeken

Niets geeft een indringender beeld van het verleden dan een persoonlijk verhaal. Daarom zijn dagboeken zo'n interessante bron.

Zondag 23 juni (1940 red )
"Nog worden er slachtoffers onder het puin vandaan gehaald. Ze weten niet waar ze al het puin moeten laten. Met lichters wordt het door heel Nederland gebracht. Tiny gaat nog halve dagen naar school. In haar eigen school zitten Moffen. De eerste dagen na de overgave is er nog niet gewerkt. Daarna werkten we goed halve dagen en nu weer hele dagen. Mensen mogen niet ontslagen worden van de Duitsers. Vele fabrieken en kantoren werken korter. Wij zullen ook loonsverlaging krijgen. (…) Veel te doen is er niet. De gehele handel en scheepvaart ligt stil; er gaat geen schip in en uit. Je begrijpt wat dat voor Rotterdam betekent."

Bovenstaand fragment komt uit een getypte brief van een man uit Charlois aan familieleden, gedateerd op zondag 23 juni 1940. De brief komt uit de collectie van het Stadsarchief Rotterdam. Het is een persoonlijk en soms emotioneel verslag van de ontreddering uit het begin van de oorlog. De brief is met een ander verslag in originele staat gepubliceerd op Flickr.

Het geheugen van Nederland

De Koninklijke Bibliotheek digitaliseerde oorlogsdagboeken van ongeveer 25 instellingen in Nederland voor het project Erfgoed van de oorlog. Daarbij zijn 110 dagboeken en verslagen uit het Stadsarchief Rotterdam opgenomen. Alle gescande dagboeken staan op www.geheugenvannederland.nl.